دوره مصداق سازی ساحت های تربیتی در مدرسه

(با قابلیت ثبت در LTMS  وزارت آموزش و پرورش)

کد دوره:۹۹۵۰۶۸۸۳

مدرسین دوره:

دکتر علیرضا صادق زاده

دکترمنوچهر فضلی خانی

آقای جبار رضایی

مدت دوره: ۱۶ ساعت

مبلغ دوره: ۱۶.۰۰۰ تومان

شروع ثبت نام: ۱۱/۱۵/ ۹۹ لغایت ۹۹/۱۱/۳۰

شروع دوره : ۹۹/۱۲/۰۵ لغایت ۹۹/۱۲/۲۵

زمان آزمون:  متعاقباً اعلام خواهد شد

اهداف دوره : 

فراگیران پس از گذراندن دوره با مفاهیم اساسی تحول بنیادین و چرخش های اساسی آن آشنا شده و قادر خواهد بود فعالیت های تربیتی و یادگیری در مدرسه را بر مبنای ساحت های تربیتی برنامه ریزی و اجرا نماید.

سر فصل ها:

  • مفاهیم اساسی تحول بنیادین

  • مدرسه صالح

  • ساحت های تربیتی و مدرسه صالح

  • جهت گیری های اجرایی تربیت رسمی در مدرسه

  • فعالیت های تربیتی در مدرسه

  • نقش معلمان در نظام یادگیری مدرسه

  • بازتاب سند تحول بر نظام یاددهی – یادگیری در مدرسه

  • جایگاه نظام یاددهی – یادگیری در سند تحول بنیادیندر صورت هر گونه سوال با شماره ۴۳۳۱۳-۰۲۱ تماس و یا از طریق شماره واتساپ ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰ با ما ارتباط برقرار نمایید.


 ثبت نام در دوره مصداق سازی ساحت های تربیتی در مدرسه