دوره های حضوری موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی

ردیف

نام دوره

کد دوره

ساعت دوره

تاریخ برگزاری

تاریخ پایان

مبلغ (تومان)

ثبت نام در دوره

۱

کاربرد هوش مصنوعی در طراحی و تنظیم برنامه آموزشی هفتگی
۹۱۴۰۰۳۲۳
۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳۰۰.۰۰۰

آدرس برگزاری دوره :

تهران - میدان هفت تیر - مفتح جنوبی- خیابان شیرودی - کوچه گیتی - کوچه جمال - پلاک ۶- طبقه دوم:

شماره فضای مجازی موسسه شهید مهدوی : ۰۹۰۵۶۷۵۵۱۳۰

شماره تماس موسسه شهید مهدوی : ۴۳۳۱۳-۰۲۱