آدرس : میدان هفت تیر – خیابان شهید مفتح جنوبی – خیابان شهید شیرودی – پلاک ۱۳ – طبقه دوم – موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی

تلفن : ۴۳۳۱۳-۰۲۱