مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی اولین مؤسسه غیردولتی است که:
   با هدف ایجاد، تقویت و توسعه شایستگی ­ها و صلاحیت‌های فرهنگی، تخصصی و حرفه ­ای حال و آینده سرمایه های انسانی در سال ۱۳۹۳ با مجوز از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری، تاسیس شد و حیطه‌ها و قلمرو فعالیت آن به آموزش کلیه سرمایه های انسانی مدارس از پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه دوم گسترش یافته است.
   این مؤسسه حاصل ۳۴ سال تجربه و دانش مجتمع آموزشی شهید مهدوی و حدود یک دهه مدیریت مدیران فهیم و ارشد نظام آموزش و پرورش می باشد.

مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی اولین مؤسسه غیردولتی است که:
با هدف ایجاد، تقویت و توسعه شایستگی­ها و صلاحیت‌های فرهنگی، تخصصی و حرفه ­ای حال و آینده سرمایه های انسانی در سال ۱۳۹۳ با مجوز شماره ۸۲۷/۹۳/۲۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری، تاسیس شد و با مجوزهای شماره ۵۰۴۱۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ و ۲۵۵۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ حیطه‌ها و قلمرو فعالیت آن به آموزش کلیه سرمایه های انسانی مدارس از پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه دوم گسترش یافت.
این مؤسسه حاصل ۳۴ سال تجربه و دانش مجتمع آموزشی شهید مهدوی و حدود یک دهه مدیریت مدیران فهیم و ارشد نظام آموزش و پرورش می باشد.