فراگیر محترم برای خرید فیلم دوره های زیر روی درس ها کلیک نمایید.

     فراگیران محترم ، قبل ازشرکت در دوره، شرایط آنرا از طریق پنل کاربری تان در سامانه LTMS بررسی نمایید

  • شروع کلاس پس از فرآیند پرداخت و ورود به کلاس دوره آغاز میگردد.
  • در دوره های محتوا محور (آفلاین)، محتوای دوره را مشاهده و در آزمون‌ مستمر شرکت نموده و پس از دریافت نمره قبولی، در روز آخر در آزمون پایانی شرکت نمایید. (به بازه زمانی مشخص شده دقت فرمائید. پس از اتمام بازه، امکان استفاده از محتوا و شرکت در آزمون ندارید.)
  • سوالات آزمونها به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب و نمایش داده میشود.
  • در دوره های محتوامحور امکان ۲ بار شرکت در آزمون را دارید و اگر در بار اول نمره قبولی حداقل ۶۰ را کسب نکردید میتوانید شانس خود را برای بار دوم امتحان نمائید.
  • درنظر داشته باشید به محض ورود شما به آزمون مستمر یا آزمون پایانی، زمان آزمون محاسبه میگردد؛ لذا درخواست می شود پس از کسب آمادگی کافی برای آزمون، وارد بخش آزمون شوید.
  • شرکت در آزمون مستمر و پایانی الزامی ست.
  • آمادهسازی و صدور گواهینامه مستلزم شرکت در نظرسنجی و تکمیل پروفایل (اطلاعات فردی، شغلی) می باشد.