اخلاق حرفه ای

نگاه فرآیندی به کار معلمی: اگر معلمی دچار یکنواختی شود از حرفه اش دور افتاده است. معلمی مجموعه ای از…

۷۵,۰۰۰ تومان

تدریس یار علوم تجربی پنجم دبستان

معرفی کوتاه تدریس یار علوم تجربی پنجم دبستان کتاب تدریس یار علوم تجربی پنجم دبستان تالیف عیسی وطن دوست به…

۱۱۴,۰۰۰ تومان

تدریس یار علوم تجربی چهارم دبستان

معرفی کوتاه تدریس یار علوم تجربی چهارم دبستان کتاب تدریس یار علوم تجربی چهارم دبستان تالیف نرگس مصبوبی و محمد…

۱۴۷,۰۰۰ تومان

تدریس یار علوم تجربی دوم دبستان

معرفی کوتاه تدریس یار علوم تجربی دوم دبستان کتاب تدریس یار علوم تجربی دوم دبستان تالیف نیلوفر محفوظی به چاپ…

۱۶۲,۰۰۰ تومان

تدریس یار علوم تجربی سوم دبستان

معرفی کوتاه تدریس یار علوم تجربی سوم دبستان کتاب تدریس یار علوم تجربی سوم دبستان تالیف نرگس به چاپ رسیده…

۱۷۳,۰۰۰ تومان

تدریس یار علوم تجربی ششم دبستان

معرفی کوتاه تدریس یار علوم تجربی ششم دبستان کتاب تدریس یار علوم تجربی ششم دبستان تالیف حمدالله صدری  به چاپ…

۱۴۴,۰۰۰ تومان

درخواست ارسال گواهینامه دوره آموزشی

ارسال گواهینامه دوره های آموزشی موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی

۷,۰۰۰ تومان

راهنمای تدریس آموزش قرآن اول دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس آموزش قرآن اول دبستان کتاب راهنمای تدریس آموزش قرآن اول دبستان با خصوصیات بیان شده و…

۱۰۶,۰۰۰ تومان