برای شرکت در آزمون مراحل زیر را طی نمایید:

    1. به درس مورد نظرتان مراجعه نمایید .

    2. روی آزمون نهایی کلیک نمایید .

    3. گزینه شرکت در آزمون را انتخاب نمایید.

    4. سوالات به شما نمایش داده می شود.

توجه :

  • تعداد سوالات هر آزمون ۱۰ سوال می باشد. که مدت زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه می باشد.

  • نمره ی قبولی ۶۰ می باشد.