پیش ثبت نام  مدارس غیر  دولتی اصفهان

بر اساس  اطلاع رسانی انجام شده در استان اصفهان، مدارس غیر دولتی می توانند یک یا دو پرسنل خود را برای دوره های رایگان مندرح در فرم پیش ثبت نام  معرفی نمایند.

همکاران واجد الشرایط از طریق کلیک روی این لینک می توانند وارد فرم پیش ثبت نام شوند.

لینک ورود به صفحه پیش ثبت نام