دوره آموزش حضوری

  روش تدریس کتب درسی ریاضی، علوم ، فارسی پایه دوم ابتدایی

کد دوره:  ۹۱۱۰۰۲۰۴-۹۱۰۰۰۱۱-۹۱۲۰۰۲۰۴

ویژه :معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی و علاقمندان به حرفه معلمی     

۶۰ ساعت     

مدرس

سرکار خانم   الیاس پور

برنامه دوره

 یاد آوری ۱: در صورتی که تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسد دوره  با تأخیر برگزار می گردد .

یاد آوری ۲: مدتٰ زمان غیبت مجاز فراگیران  یک پنجم ساعت هر درس می باشد .غیبت بیش از حد مجاز موجب حذف از دوره خواهد شد .

ضمناً به شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت سپری نمایند ۳ گواهینامه رسمی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش اعطا خواهد شد .

شهریه دوره:  ۱.۸۶۰.۰۰۰ تومان

 

پرداخت شهریه قسطی با پیش پرداخت : ۵۰۰.۰۰۰ تومان