تدریس یار علوم تجربی ششم دبستان

معرفی کوتاه تدریس یار علوم تجربی ششم دبستان کتاب تدریس یار علوم تجربی ششم دبستان تالیف حمدالله صدری  به چاپ…

۱۴۴,۰۰۰ تومان

راهنمای تدریس آموزش قرآن ششم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس آموزش قرآن ششم دبستان «کتاب راهنمای تدریس آموزش قرآن ششم دبستان» با خصوصیات بیان شده و…

۱۵۴,۰۰۰ تومان

راهنمای تدریس تفکر و پژوهش ششم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس تفکر و پژوهش ششم دبستان کتاب راهنمای تدریس تفکر و پژوهش ششم دبستان در سه فصل…

۲۱۲,۰۰۰ تومان

راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱۷۸,۰۰۰ تومان