دوره آموزشی آنلاین

ارزشیابی کیفی - توصیفی

کد دوره:   ۹۱۴۰۰۷۱۵

ویژه :معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی و علاقمندان به حرفه معلمی     

۲۰ ساعت     

مدرس

دکتر سیدی

برنامه دوره

 یاد آوری ۱: در صورتی که تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسد دوره  با تأخیر برگزار می گردد .

یاد آوری ۲: مدتٰ زمان غیبت مجاز فراگیران  یک پنجم ساعت هر درس می باشد .غیبت بیش از حد مجاز موجب حذف از دوره خواهد شد .

ضمناً به شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت سپری نمایند گواهینامه رسمی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش اعطا خواهد شد .

شهریه دوره:  ۶۲۰.۰۰۰ تومان