تدریس یار فارسی دوم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی دوم دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی دوم دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

اخلاق حرفه ای در مدرسه

نگاه فرآیندی به کار معلمی: اگر معلمی دچار یکنواختی شود از حرفه اش دور افتاده است. معلمی مجموعه ای از…

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

تدریس یار علوم تجربی دوم دبستان

معرفی کوتاه تدریس یار علوم تجربی دوم دبستان کتاب تدریس یار علوم تجربی دوم دبستان تالیف نیلوفر محفوظی به چاپ…

۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس فارسی دوم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی دوم دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی دوم دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس آموزش قرآن دوم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس آموزش قرآن دوم دبستان «کتاب راهنمای تدریس آموزش قرآن دوم دبستان» با خصوصیات بیان شده و…

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال