اخلاق حرفه ای در مدرسه

نگاه فرآیندی به کار معلمی: اگر معلمی دچار یکنواختی شود از حرفه اش دور افتاده است. معلمی مجموعه ای از…

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس هدیه های آسمان پنجم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس هدیه های آسمان پنجم دبستان «کتاب راهنمای تدریس هدیه های آسمان پنجم دبستان» با خصوصیات بیان…

۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس هدیه های آسمان چهارم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس هدیه های آسمان چهارم دبستان «کتاب راهنمای تدریس هدیه های آسمان چهارم دبستان» با خصوصیات بیان…

۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال