تدریس یار فارسی ششم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تدریس یار علوم تجربی ششم دبستان

معرفی کوتاه تدریس یار علوم تجربی ششم دبستان کتاب تدریس یار علوم تجربی ششم دبستان تالیف حمدالله صدری  به چاپ…

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس تفکر و پژوهش ششم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس تفکر و پژوهش ششم دبستان کتاب راهنمای تدریس تفکر و پژوهش ششم دبستان در سه فصل…

۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال

راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان

معرفی کوتاه راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان مقدمه ای بر کتاب راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان: زبان هر کشور در فرهنگ آن کشور…

۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال