شماره تماس و پیامک: ۴۳۳۱۳-۰۲۱          

 • تربیت معلم ۱۳
 • ریاضی متوسطه
 • ضمن خدمت
 • روش تدریس دروس ابتدایی کلیک کنید
 • بدو خدمت
 • متاورس

پایگاه های آموزشی

دوره های فعال آنلاین

سیزدهمین دوره تربیت معلم جامع
سه سطح عمومی، تخصصی و حرفه ای
۱۱۵۰۰۰۰۰
۹.۸۰۰.۰۰ تومان
 • سه سطح عمومی، تخصصی، حرفه ای
 • تاریخ شروع دوره: مردادماه ۱۴۰۳
دوره فعال
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه اول ابتدایی
۹۹۲.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۲ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
دوره فعال
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه دوم ابتدایی
۹۹۲.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۲ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
دوره فعال
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه سوم ابتدایی
۹۹۲.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۲ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
پرداخت اقساطی شهریه
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه چهارم ابتدایی
۹۹۲.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۲ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
دوره فعال
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه پنجم ابتدایی
۹۹۲.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۲ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
دوره فعال
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه ششم ابتدایی
۹۹۲.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۲ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
دوره فعال
روش تدریس کتب درسی
ریاضی علوم فارسی پایه چهارم ابتدایی
۹۹۲.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۲ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
پرداخت اقساطی شهریه
روش تدریس ریاضی
پایه هفتم متوسطه اول
۹۳۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۲۴ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
دوره فعال
روش تدریس ریاضی
پایه هشتم متوسطه اول
۱.۰۸۵.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۰ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
دوره فعال
روش تدریس ریاضی
پایه نهم متوسطه اول
۱.۰۸۵.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۰ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
دوره فعال

دوره های فعال حضوری

روش تدریس کتب درسی
ریاضی، علوم، فارسی پایه اول ابتدایی
۱.۸۶۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۶۰ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
دوره فعال حضوری
روش تدریس کتب درسی
ریاضی، علوم، فارسی پایه دوم ابتدایی
۱.۸۶۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۶۰ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
دوره فعال حضوری
فعالیتهای آموزشی
و بازی های پیش دبستان و دبستان
۱.۴۴۸.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۴۸ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
دوره فعال حضوری
کاربرد فناوری
در یاددهی -یادگیری (متاورس)
۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۶ ساعت
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
دوره فعال حضوری

فیلم دوره ها

پخش ویدیو

روش تدریس علوم

پخش ویدیو

روش تدریس ریاضی

پخش ویدیو

روش تدریس فارسی

مهارت های بدوخدمت معلمان
دوره الزامی آموزش و پرورش
۱۴۵.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۵۴ ساعت
فیلم دوره
کاربرد هوش مصنوعی در آموزش
هوش مصنوعی
۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۶ ساعت
فیلم دوره
بررسی،تحلیل و روش تدریس
علوم تجربی پایه اول ابتدایی
۵۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۱۶ ساعت
فیلم دوره
بررسی ،تحلیل وروش تدریس
فارسی پایه ششم ابتدایی
۶۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۲۰ ساعت
فیلم دوره
فناوری های نوین آموزشی
نقش فناوری نوین در یادگیری
۷۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۲۴ ساعت
فیلم دوره
مهارت های تفکر و حل مسئله
(تفکر انتقادی)
۵۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۱۶ ساعت
فیلم دوره
مهارت های آزمایشگاهی
درس علوم تجربی ابتدایی
۷۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۲۴ ساعت
فیلم دوره
بررسی و تحلیل و روش تدریس ریاضی
پایه ششم ابتدائی
۹۰.۰۰۰ تومان
 • مدت دوره: ۳۲ ساعت
فیلم دوره

کتاب های آموزشی

 • راهنمای عملی مربیان در برنامه ها و فعالیت های کودکان ۵ تا ۶ سال
 • تدریس یار ریاضی ششم دبستان
 • تدریس یار فارسی چهارم دبستان
 • اخلاق حرفه ای در مدرسه

تماس با ما

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.